Betonilattiat

Suunnittelusta toteutukseen

Perinteisesti suunnittelija valitsee rakenteen kannalta parhaan vaihtoehdon, mutta se ei ole välttämättä toteutuksen kannalta järkevin. Ja päinvastoin. Meiltä löytyy saman katon alta suunnittelu ja urakointi, jolloin on helpompaa löytää optimaalisin ratkaisu loppukäyttäjälle.

 

Lattioiden mitoitus insinöörin tarkkuudella

Suunnittelemme ja mitoitamme itse kuitubetonilattiat käyttäen apunamme kuituvalmistajien mitoitusohjelmia. Etunamme on vahva paikallistuntemus ja insinööriosaaminen. Näin varmistamme, että lattiat täyttävät Suomen normit ja rakennusmääräykset. Toimimme yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa.

 

Kuitubetoni – edullisesti halkeamat hallintaan

Lattian suunnittelemisessa on tärkeätä kenttäjako ja saumat, jotta lattia soveltuu käyttötarkoitukseensa ja kantaa sen kuorman mitä pitää. Kuitubetonin avulla saadaan halkeilut hallintaan ja liikuntasaumojen määrä pystytään minimoimaan, sillä sauma on aina lattian heikoin lenkki. Oleellista on myös valita kohteen käytön kannalta sopivin saumaraudotetyyppi, etenkin raskaasti kuormitetuilla lattioilla.

 

Lattioiden toteutus mestarin tarkkuudella

Kerralla kuntoon on periaatteemme. FISE-pätevyyden osaava työnjohto on mukana jo projektin suunnittelutiimissä, jolloin toteutuksen näkökulma on alusta asti mukana. Teemme työn pohjantasauksesta alkaen valmiiseen pintaan asti. Tavoitteenamme on nostaa betonilattioiden tekeminen uudelle tasolle, ja siinä suuri rooli on työn huolellisella ja ammattitaitoisella toteuttamisella. Hyvätkään suunnitelmat ei auta, jos toteutus ontuu. Työn tekemistä helpottaa moderni ja Suomen suurin kalusto valutöihin. Betoninlevityskoneella valamme jopa 2 000 m2 päivässä. 


Ratkaisuun liittyviä tuotteita

Tietoa Bermanto ratkaisusta


Kuitubetoni 

Nopeasti saumatonta

Kuitubetonin käyttö betonilattioissa lisääntyy vuosi vuodelta. Kuitujen etu on lyhyempi rakennusaika sekä helpompi ja nopeampi valutyö. Loppukäyttäjän etuna on kustannussäästöjen lisäksi nopeammin käyttöönotettava rakennus sekä saumattoman ratkaisun tuomat hyödyt.

Sahasaumatut kuitubetonilattiat

Sahasaumalla on paikkansa

Laatan halkeilut hallitaan kuiduilla ja kutistumissaumoilla. Laattaan sahataan h/3 syvyiset saumat heti, kun betoni on kovettunut riittävästi. Kutistumat keskittyvät tähän etukäteen valittuun saumakohtaan. Tyypillisiä kohteita ovat ohuet, kevyesti kuormitetut lattiat tai hankalan muotoiset tilat sekä lämpötilamuutosten aiheuttamien rasitusten alaiset lattiat ulkotiloissa. Sahasaumattuja lattioita voidaan valaa sekä teräskuitu- että makropolymeerikuitubetonista.

Saumattomat kuitubetonilattiat

Vähemmän saumoja – vähemmän ongelmia

Saumoista alkaa yleensä lattiavauriot ja ne vaativat enemmän huoltoa ja kunnossapitoa kuin muu lattia. Saumat vaikuttavat myös hyllystöjen ja muiden rakenteiden sijoitteluun. Saumattomassa kuitubetonilaatassa kutistumahalkeilu jakaantuu kymmeniin, käytännössä näkymättämiin hiushalkeamiin. Nämä halkeamat pidetään kasassa teräskuitujen avulla.

Ohuempi laatta – ohuempi kulurakenne

Mitoituksen kannalta tärkeää ovat alustan ja laatan välinen korkea kitka sekä kuormien siirtäminen tehokkaiden liikuntasaumaraudoitteiden avulla. Kriittiset reunakuormat jäävät kokonaan pois ja laatta voidaan usein valaa ohuempana kuin vastaavan kuormituksen sahasaumattu laatta.

Nopeampi valu – nopeampi käyttöönotto

Rakentamisvaiheessa saumattomalla kuitubetoniratkaisulla säästetään isommissa kohteissa jopa viikkoja, kun aikaa vievät raudoitustyöt jäävät pois ja betoni voidaan valaa suurina, jopa yli 2 500 m2:n päivävaluina laserlevittimiä käyttäen.

Eroon riskialttiista sahasaumoista

Saumattomat kuitubetonilattiat soveltuvat kaiken tyyppiseen hallirakentamiseen, joissa riskialttiista sahasaumoista halutaan päästä eroon. 

Pintabetonilaatta

Raudoitus aina oikeassa paikassa

Kuitubetonin käyttäminen pintabetoneissa helpottaa hyvän tartunnan saamista alustaan nopeuttaen valutyötä ja varmistaa, että ”raudoitus” on oikeassa paikassa. Pintabetonin osalta tärkeää on hyvä tartunta alustaan. 
Hyvän tartunnan saamista helpottaa, kun kuiduilla raudoitetussa betonissa ei ole teräsverkkoa, joka vaikeuttaisi tartuntamassan levittämistä. 

Paalulaatta

Teräksenkovaa kuitua

Paalulaatat voidaan mitoittaa ja valaa teräskuitubetonista, jopa ilman kaistaraudoitteita. Vain laataston ulkoreunan tulee olla palkki, joko todellinen raudoitettu betonipalkki tai laattaan tankoraudoitteilla tehty ”palkki”.

Paalulaatta suunnitellaan saumattoman laatan tapaan eli mitään kiinnikkeitä paaluista tai muista rakenteista ei laattaa tule vaan laatan annetaan vapaasti kutistua. 

Saumaraudoitteet

Saumat kuntoon

Saumaraudoitteilla on kolme päätehtävää. Ne jakavat lattian valu-alueisiin, niiden teräslistat suojaavat sauman reunoja mekaanisilta rasituksilta ja niiden vaarnalevyt siirtävät kuormat sauman yli. Lattian mitoituksen kannalta viimeisin kohta on tärkein.

Oikealla suunnittelulla korkeampia kuormituksia

Kun vaarnalevyt ovat oikein suunniteltu ja riittävän vahvat, kestävät ne sauman reunalle tulevan kuormituksen ja laatan reunakuorma voidaan mitoituksessa jättää huomioimatta. Näin laattaa voidaan usein ohentaa tai se saadaan kestämään korkeampia kuormituksia. Merkittävää tämä on erityisesti saumattomia kuitubetonilattioita suunniteltaessa. 

Valualue

Suunnitellusti harkitut valu-alueet

Valualueen koko määräytyy lattian mitoituksen mukaan ja siihen vaikuttavat mm. laatan paksuun ja betonilaatu sekä suuremmissa kohteissa betonitehtaan ja lattiaurakoisijan kapasiteetit. Valualueen kokoa määriteltäessä on huomioitava myös saumaraudoitteen kyky siirtää kuormia eli kuinka leveän sauman yli siirtokapasiteetti riittää. 

Aiheeseen liittyviä referenssejä


#
HUB Logistics Oy rakennutti 2016 Vantaalle uuden logistiikkakeskuksen, johon toteutettiin noin 20.000 m2 varasto- ja toimistotilaa. Bermanto®360 rakenneosatoimitukseen kuuluivat materiaalit ja kaikki työt pohjan tasauksesta lähtien; kuitubetonilattioiden mitoitus, liikuntasaumojen kantavuustarkistukset, betonilattioiden valut sekä kiiltohionta ja pintarakenteen lujittava silikaattikäsittely.

Kysy lisätietoa


Toimialajohtaja, betonivalut
Harri Aalto
harri.aalto@bermanto.fi
+358 40 5325 356