Pinnoitteet

Vaativiin olosuhteisiin

Perinteiset sementtitasoitteet eivät ole riittävän kestäviä teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Tästä syystä eri valmistajat ovat kehittäneet tuotteita, joissa sementtipohjaisiin massoihin on lisätty erityyppisiä polymeerejä parantamaan massojen ominaisuuksia.

Milloin kannattaa valita E-Floor-sementtipolymeerimassa?

Esimerkiksi seuraavat vaatimukset täyttyvät paremmin sementtipolymeerimassoilla kuin puhtailla sementti- tai polymeerimassoilla:

  • Polymeerit parantavat sementtitasoitteen kulutuksenkestävyyttä.
  • Sementtipolymeerimassojen lämmönkesto voi olla jopa 1500 °C, kun se puhtailla polymeerimassoilla tyypillisesti on maksimissaan luokkaa 70-80 °C.
  • Polymeerien lisääminen sementtimassoihin parantaa niiden kemikaalinkestävyyttä.
  • Sementtipolymeerimassat voidaan levittää kostealle pinnalle (jopa märälle betonille).
  • Sementtipolymeerimassat voidaan levittää ohuena (≥ 2 mm) pinnoitteena.

Sementtipolymeerimassojen tyypilliset käyttökohteet liittyvät juuri em. ominaisuuksiin. Kohteet, joissa käsitellään kuumia nesteitä (keittiöt, pesulat, teollisuus) ovat tyypillisesti pinnoitettu jollain polymeeripinnoitteella. Ongelmaksi muodostuvat lämpöshokkien aiheuttamat halkeamat pinnoitteessa. Näistä nesteet ja lika menevät alustaan heikentäen pinnoitteen tartuntaa ja lisäksi halkeamat ovat hygienian kannalta epätoivottavia. Sementtipolymeerimassat sen sijaan kestävät hyvin kuumia nesteitä.

Korjauskohteet, joissa uusi pinnoitus joudutaan levittämään kosteissa olosuhteissa tai kostealle alustalle, ovat erittäin hankalia polymeerimassoille, vaikka ns. kostean tilan pohjusteet ovat viime vuosina kehittyneet suurin harppauksin. Sen sijaan sementtipolymeerimassat eivät ole arkoja alustan tai ympäristön kosteudelle.
Sementin ja polymeerien yhdistelmä tekee massasta tiiviin ohuenakin kerroksena. Niinpä jopa 2 mm:n paksuinen massa voi toimia vesieristeenä lattiapinnalla.

Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia sementtipolymeerimassoilla kuitenkin on niiden kyky estää osmoottinen kupliminen. Osmoottinen kupliminen on ilmiö, jossa alustasta tai maapohjasta nouseva kosteus kuljettaa mukanaan liuenneita suoloja, jotka eivät pääse pinnoitekalvon läpi. Tämä aiheuttaa polymeeripinnoitteen kuplimista. Sementtipolymeerimassat tasaavat osmoottista painetta eivätkä tiiveytensä ansiosta päästä suoloja lävitseen. Sementtipolymeerimassoja onkin käytetty myös kohteissa, joissa ne eivät muodosta lopullista pintaa. Näissä kohteissa niiden tarkoituksena on ollut estää osmoottisen paineen kehittymistä lopullisen pinnoitteen (esim. epoksin) alle.


Dokumentit

Ratkaisuun liittyviä tuotteita

Tietoa Bermanto ratkaisusta


Epoksi

Epokseja joka projektiin

Bermanto suunnittelee kohteeseen sopivan epoksituotteen ja toteuttaa sen pinnoittamiseen erikoistuneella asennusryhmällä. Epoksejä löytyy maaleina, itsesiliävänä, hiertomassoina ja muina erikoistuotteina. Epokseja on kemialliselta koostumukseltaan lukuisia eri tyyppejä riippuen käytettävästä hartsista ja kovetteesta. Lisäksi tuotteet voidaan jakaa niissä käytettävien liuotteiden mukaan: vesiohenteiset, liuotinohenteiset ja liuotteettomat. Näin ollen tuotevalikoima on erittäin laaja, joten Bermannon pitkän linjan asiantuntemus pinnoitteista nousee suureen arvoon.

Epoksipinnoitteita voidaan käyttää lähes kaikissa pinnoitustyypeissä, aina imeytyskäsittelyistä paksuihin hiertomassoihin. Epoksipinnoitteiden hyviä puolia ovat hyvä tartunta alustaan ja vain lievä tuoksu. Tuotteesta ja pinnoitustyypistä riippuen epokseilla on myös hyvä kemikaalin ja kulutuksen kesto.

Kevyestä raskaaseen teollisuuteen

Epoksipinnoitteita käytetään kevyen teollisuuden tiloissa (epoksimaalit ja itsesiliävät epoksit) aina raskaaseen mekaaniseen tai kemialliseen kulutukseen sekä erikoiskohteisiin kuten ESD-lattiat. 

Tuotteet:
-    Flowcrete

Akryyli

Oikea pinnoite kosteisiin tiloihin ja raskaaseen teollisuuteen

Bermanto suunnittelee kohteeseen sopivan akryylituotteen ja toteuttaa sen pinnoittamiseen erikoistuneella asennusryhmällä. Bermannolta löytyy pitkän linjan asiantuntemus erilaisista pinnoitteista. Lattioissa akryylipinnoitteita käytetään pääasiassa hierrettyinä massoina, jotka levitetään yleensä 3-4 mm:n paksuisina. Massa tehdään sekoittamalla kovetinta akryylihartsiin ja lisäämällä seokseen hiekkaa. Usein puhutaankin akryylibetonista, vaikka kyseessä on normaali hierrettävä polymeeripinnoite.

Nopeasti valmista

Akryylejä voidaan käyttää myös pigmentoituna, telattavana pinnoitteena tai fillerillä täytettynä, itsesiliävänä massana. Nämä käyttötavat ovat kuitenkin harvinaisia.

Akryylien etuna on nopea kovettuminen, jopa alhaisissa lämpötiloissa, ja hyvä tartunta alustaan. Näin pinnoitustyö voidaan toteuttaa nopeasti ja tila ottaa käyttöön huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin epokseja käyttäen. Valmiilla akryylimassalla on erinomainen kulutuksen ja iskujen kestävyys. Myös kemikaalien kesto on hyvä, lukuun ottamatta liuottimia, joiden osalta epoksit ovat parempia.

Akryylien voimakkaasta hajusta johtuen viime aikoina on akryylimassojen tilalla on käytetty sementtipolymeerimassoja, joilla on useita vastaavia ominaisuuksia kuin akryyleillä. Akryylipinnoitteiden pääkäyttökohde on raskas teollisuus sekä erityyppiset kosteat tilat, joissa akryyliä käytetään ns. akryylibetonina eli sideaineeseen on sekoitettu täytehiekkaa ja tästä tehdään 3-4 mm paksuinen massalattia. 

Tuotteet:
-    Evonik
-    Piidur
 

Polyuretaani

Polyuretaanipinnoitteita käytetään lattiapinnoissa, joilta edellytetään hyvää joustavuutta ja halkeamien silloituskykyä. Tyypillisiä kohteita ovat mm. IV-konehuoneet sekä korjausrakennuskohteiden lattiat.

Tuotteet
-    Flowcrete
 

Aiheeseen liittyviä referenssejä


#
Juuri 20 vuotta täyttänyt Vaasan toriparkki on yksi Suomen suurimmista pysäköintihalleista. Toriparkin lattiapintaa on vuosien mittaan korjattu erilaisilla menetelmillä ja tuotteilla.
#
Vuonna 2014 rakennuksen sisätiloihin tehtiin täydellinen saneeraus 30 vuoden käytön jälkeen. Saneerausprojektiin sisältyi myös 600 m2 suuruisen pysäköintihallin lattian korjauspinnoitus, jonka tuli täyttää tiukat paloturvallisuusmääräykset.
#
Q-Parkin tunnusvärinä ovat mustat parkkiruudut ja tästä syystä yritys etsi pinnoitetta, jolla värjätä ruudut siten, että ne täyttävät Q-Parkin kaksi tärkeää vaadetta – puhtaus ja turvallisuus – ja ovat väriltään mustat. Lisävaateen valinnalle asetti Suomen rakentamismääräyskokoelma, jonka mukaan pysäköintihalleissa käytettävän pinnoitteen tulee täyttää A2FL-s1 paloluokan vaatimukset.

Kysy lisätietoa


Toimitusjohtaja
Ari Simola
ari.simola@bermanto.fi
+358 500 713 294