Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ammattilaiset vastaavat

Bermannon avainhenkilöt ovat liki syntyneet betonilusikka suussaan ja he haluavat jakaa tieto-taitonsa kanssasi. Kiitos, jos autat meitä kartuttamaan kysymys-vastaus -pankkiamme. Voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen bermanto@bermanto.fi. Valitsemme sopivan asiantuntijan vastaamaan kysymykseesi ja julkaisemme parhaat kysymykset täällä palstalla. 

Kysymyksiä ja vastauksia


Pölyääkö betonilattia aina?

Onnistunut betonilattia ei pölise, epäonnistunut kylläkin. Yleensä lattia on kuitenkin ihan kunnossa ja syy pölyämiseen löytyy ulkoa. Pöly kantautuu sisälle ja se laskeutuu lattialle. Hiomaton betonipinta on "röpelöinen", jolloin edes lattian koneellinen peseminen ei poista kaikkea pölyä lattian pinnasta. Lattian kuivuttua trukin pyörät taas lennättävät pölyn huoneilmaan. 

Bermannon ratkaisu pölyäviin betonilattioihin halleissa, varastoissa, logistiikkakeskuksissa ja parkkihalleissa on hyväkuntoisen pinnan BermantoBASIC -pintakäsittely. Se pitää sisällään lattian hiomisen ja suojakäsittelyt.

Mitä tarkoittaa Design-lattia?

Betonilattian tärkein tehtävä on kantaa sille tulevat kuormat, on sitten kyse maanvaraisesta lattiasta tai kantavasta rakenteesta.

Astetta pidemmälle mennään, kun puhutaan teollisuuslattiasta. Silloin kuormankantokyvyn lisäksi asetetaan vaatimuksia pinnan kestävyydelle, esim. kulutuksen tai kemikaalien suhteen.

Korkein aste on Design-lattia, jonka tulee myös kantaa kuormat ja kestää pinnalle asetettavat vaatimukset ja lisäksi sen tulee olla ulkonäöltään näyttävä Design-tuote.

Design-lattioita voidaan tehdä usealla eri tavalla, joista lisäinfoa löydätte näiltä sivuilta.

Onko betonilattia terveellinen?

Terveellinen lattia – betonista tietenkin

”Terve talo” on viime aikoina ollut tärkeä teema rakentamisessa. Home- ja muut sisäilmaongelmat puhuttavat niin kouluissa kuin työpaikollakin. Usein nämä ongelmat liittyvät ilmanvaihtoon, virheellisiin rakenneosiin tai rakennusmateriaaleihin tai jopa kiireeseen – talo on saatava nopeasti valmiiksi ja käyttöön. Mutta myös suunnittelu ja toteutus ovat tärkeässä osassa tilan terveellisyyden kannalta ja siihen Bermanto Oy tuo uusia ajatuksia ja ratkaisuja lattioiden osalta.

Terveellisen lattian toteuttaminen lähtee liikkeelle suunnittelusta. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija laativat perussuunnitelman lattian lopullisen käytön kannalta. Sen pohjalta mietitään kuinka lattia toteutetaan, millaisia pintakäsittelymenetelmiä käytetään ja mitä materiaaleja käytetään.

Terveellisyyden osalta (betoni)lattian suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Betonilattian kulutuskestävyys – DIN:n mukaan jopa jo 100 ihmisen päivittäinen kävely lattialla nostaa lattian kulutuskestävyysvaatimuksen samalle tasolle kuin kevyessä teollisuuskäytössä. Tätä ei aina osata ajatella esim. koulukohteiden tai aulatilojen lattioita suunniteltaessa
  • Betonilattian pölyävyys on merkittävä riskitekijä terveyden kannalta. Tähän vaikuttaa paitsi edellä mainittu kulutuskestävyys (kuluminen nostaa pölyä ilmaan) niin myös betonilattian pintakäsittely sekä hoito- ja ylläpito
  • Betonilattian halkeilun hallinta korostuu teollisuus-, varasto- ja logistiikkakohteissa mutta myös tavallisemmassa rakentamisessa on tärkeää, että lattian saumajako sekä itse lattiarakenne on suunniteltu niin, että betonin kutistumisen aiheuttama halkeiluriski on hallinnassa. Halkeillut lattia on terveysriski sekä puhtaanapidon kannalta (lika tunkeutuu halkeamiin) että myös lattian kulumisen ja muiden vaurioiden kannalta
  • Pintakäsittelyaineiden ja pinnoitteiden materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota niiden mahdollisiin päästöihin, jotka voivat aiheuttaa allergia- ja muita terveysongelmia
  • Pintakäsittelymateriaalit vaikuttavat myös lattian hoitoon ja ylläpitoon – hyvät pintakäsittelyaineet helpottavat lattioiden hoitamista ja vähentävät puhtaanapidossa tarvittavien kemikaalien määrää

Suunnitelmien pohjalta valitaan materiaalit ja urakoitsijat. Kun rakenne- ja materiaalivalinnat on tehty edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, on tärkeää valvoa, että materiaalit vastaavat vaatimuksia eikä urakkakilpailussa vaatimuksista jousteta, vaikka urakoitsija esittäisi edullisemman vaihtoehdon.

Urakoinnin osalta on tärkeää, että materiaaleja käytetään oikein ja oikeat määrät. Lisäksi itse betonilattian osalta jälkihoito tulee toteuttaa suurella huolella – se vaikuttaa lopullisen lattian pölyämättömyyteen ja myös halkeilun hallintaan. Urakoinnin jälkeen (sekä betonilattian että pinnoituksen osalta) tulee noudattaa materiaalivalmistajien ohjeita rakenteiden ja pintojen lujuudenkehityksen osalta. Liian aikaisin rasitettu lattia saattaa vaurioitua niin, ettei sitä huomaa ennen kuin kuukausien tai jopa vuosien kuluttua.

Kun lattia on valmis, otetaan se käyttöön ja tässä vaiheessa tehdään usein kriittisiä ratkaisuja terveyden kannalta. Kuinka siirretään suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja materiaalivalmistajien tieto rakennuksen käyttäjille. Väärillä tuotteilla ja väärillä menetelmillä hoidettuna (tai kokonaan hoitamatta) lattia saatetaan jopa pilata. Eri pintakäsittelymenetelmät vaativat erilaista hoitoa ja jotkin järjestelmät tulee uusia muutamien vuosien välein, jotta niiden tehokkuus säilyy. Nykyään kootaan tietoa materiaaleista huoltokirjoihin mutta kuinka tehokkaassa käytössä nämä huoltokirjat ovat?

Jokaisella lattiaratkaisulla on oma elinikänsä – jossain vaiheessa lattialle tulee tehdä laajempi remontti tai jopa uusia koko lattia. Tämä vaihe on hyvä suunnitella huolella etukäteen. Huolto- ja ylläpitotoiminnalla lattia pidetään pidempään kunnossa. Samalla sen kuntoa voidaan seurata ja suunnitella mitä tulee tehdä ja milloin. Jos uusiminen halutaan toteuttaa todella huolella, voidaan sitä ja sen ajankohtaa suunnitella jo siinä vaiheessa, kun lattia otetaan käyttöön. Tätä suunnitelmaa voidaan sitten täydentää lattian käytön aikaan huolto- ja ylläpitotoimien yhteydessä.

 

Jalat tukevasti lattialla -blogi

Tutustu Martti Matsisen blogiin, josta löytyy tukevaa tietoa betonilattioista, mm. Pinnoitustöiden 7 kuolemansyntiä, pysäköintihallien kulutuskestävyys

https://marttimatsinen.wordpress.com/tietoja/