Kuitubetoni

Kuitubetonilattiat ovat Suomessa yleistyneet kiihtyvällä vauhdilla. Kuitubetoni tuo sekä urakoitsijalle että loppukäyttäjälle paljon hyötyjä - siksi kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Hyödyt urakoitsijalle ja loppukäyttäjälle?

 • Ajansäästö. Kuitubetonia käyttämällä jäävät normaaliraudoitukseen liittyvät valmistelu- ja asennustyöt pois. Pienemmissä kohteissa ajansäästö on muutamia päiviä, mutta suuremmissa kohteissa voidaan säästää jopa viikkoja.
 • Työn helpottuminen on toinen merkittävä tekijä. Raudoituksen päällä liikkuminen hidastaa ja hankaloittaa valutyötä. Suuremmissa kohteissa nykyään käytettävillä laserlevittimillä työ on erittäin hankalaa, jopa mahdotonta, jos kohde on tangoilla tai verkoilla raudoitettu.
 • Raudoitus on oikeassa paikassa. Kun kuidut punnitaan ja sekoitetaan huolella betonimassaan jo betonitehtaalla, on kuituraudoitus tasaisesti jakaantunut lattiarakenteeseen. Raudoitustangot saadaan kyllä huolella asennettua oikeaan paikkaan, mutta työnaikainen liikkuminen raudoituksen päällä muuttaa tilannetta, joskus jopa heikompaan suuntaan, kun laatan alapintaan painuva raudoitus lisää yläpinnan halkeiluriskiä.
 • Laatan ei tarvitse olla ylipaksu. Normaaliraudoitetussa laatassa tulee aina huomioida suojabetonietäisyydet. Kuituraudoituksella ruostumiskorroosioriskiä ei ole eli laattaa ei tarvitse mitoittaa ylipaksuksi. Yksittäisen kuidun mahdollisesti ruostuessa ei korroosio etene, koska raudoitus ei ole yhtenäinen. Yksittäisen kuidun ruostuminen ei myöskään aiheuta niin isoja jännityksiä, että se aiheuttaisi betonin murtumisen.

Edellä oleva teksti liittyy teräskuituihin. Samat hyötyominaisuudet pätevät myös viime aikoina yleistyneisiin makropolymeerikuitutuotteisiin.

Makropolymeerikuidut

Makropolymeerikuidut ovat polymeerikuituja, joiden halkaisija on vähintään 0,3 mm.

Betonissa käytettävien makropolymeerikuitujen tulee olla CE-hyväksyttyjä standardin SFS-EN 14889-2 mukaisesti.

Makropolymeerikuidut lisäävät kuitubetonin halkeilun jälkeistä jäännöslujuutta ja niitä voidaan näin käyttää kuitubetonin rakenteelliseen mitoitukseen teräskuitujen tavoin.

Makropolymeerikuidut kestävät sekä happamia että emäksisiä aineita ja soveltuvat näin erinomaisesti kohteisiin, joissa aggressiivinen ympäristö saattaa aiheuttaa ongelmia.

Tyypillisiä makropolymeerikuitujen käyttökohteita ovat:

 • pintabetonilattiat
 • ulkona olevat maanvaraiset laatat (ei ruostu)
 • pienrakentamisen maanvaraiset laatat (kellarit, autotallit jne.)
 • maatalousrakentaminen (kestää kemikaaleja, ei ole terävä eikä vaarallinen eläimille)
 • ruiskubetoni
 • betonielementit

Erityisesti ruiskubetonoinnissa ja betonielementeissä makro- ja mikropolymeerikuitujen yhdistelmän käyttäminen on voimakkaasti lisääntynyt maailmalla.

Saumattomat kuitubetonilattiat

Saumat ovat lattian heikko kohta. Useimmiten vaurioituminen alkaa juuri saumasta. Lisäksi siirtokalusto, kuten trukit ja pumppukärryt, kärsivät helposti saumojen aiheuttamasta tärinästä ja vaativat enemmän huoltotoimenpiteitä. Loppukäyttäjän kannalta saumat rajoittavat seinien ja hyllyjen sijoittelua ja myös koneet ja laitteet tulee suunnitella siten, etteivät lattiasaumat vaikuta niiden toimintaan.

Edellä olevista syistä Suomessakin on enenevässä määrin siirrytty saumattomiin lattioihin. Saumattomien lattioiden valmistamisessa kriittinen tekijä on raudoitus. Raudoitus (tanko, verkko tai rulla) hidastaa ja häiritsee muita työvaiheita. Lisäksi suurilla lattiapinnoilla yleinen laserlevitys on käytännössä lähes mahdotonta raudoitetuilla lattioilla. Tästä syystä saumattomat lattiat pyritään valmistamaan kuitubetonista.

Saumaton kuitubetonilattia on nopea tehdä; suurissa kohteissa voidaan säästää jopa viikkoja, kun raudoitukseen liittyvät työvaiheet jäävät pois. Päivävalut voivat olla 2000-3000 m2 betonitehtaan ja lattiaurakoitsijan kapasiteetista riippuen.

Saumattomissa lattioissa korostuu muutama asia:

 • Lattia tulee mitoittaa kohteessa käytettävällä teräskuidulla.
 • Detaljit on toteutettava erikoissuunnitelman mukaisesti.
 • Liikuntasaumat tulee tehdä hyvin kuormia siirtävillä valmiilla saumaraudoitteilla, jotka myös on mitoitettava kohteen kuormien mukaan.
 • Suositeltavat minimimitat ovat:
  • paksuus 150 mm
  • kuitumäärä 35 kg/m3
  • sivusuhde 1-1,5

Kuitubetonilattian mitoituspalvelu

Jokainen kuitubetonilattia tulee mitoittaa juuri ko. kohteessa käytettävällä kuidulla. Kullakin kuidulla on omat jäännöslujuuteen vaikuttavat ominaisuutensa. Tällaisia ovat mm. kuidun lujuus, kuidun mitat ja kuidun muoto. Tästä syystä koskaan ei voi käyttää toisen kuidun mitoitusta ja tilata kuituja sen pohjalta.

Bermannon mitoituspalvelu hoitaa sekä alustavan mitoituksen että tarkan lopullisen mitoituksen. Mitoitukset pohjautuvat Eurokoodiin ja ne tehdään maailmalla yleisimmin käytetyllä Re3-menetelmällä.

Mitoituksen lähtötietoja varten olemme laatineet lomakkeen. Mitä täydellisemmin lomakkeen tiedot täyttää, sitä tarkempi on mitoitustulos.

Kuitubetonilattioita mitoitettaessa tulee huomioida myös saumat. Sekä sahatuissa kutistumissaumoissa että saumaraudoittein tehdyissä liikuntasaumoissa tulee tarkistaa kuormitusten siirtyminen sauman yli. Bermannon mitoituspalvelu tekee myös nämä tarkistukset, mikäli kohteessa käytetään toimittamiamme saumaraudoitteita.

Mitoitustulokset ilmoitamme tarjouksessamme, mutta mitoituksesta laatimamme dokumentin, jonka tilaaja/rakennesuunnittelija voi tarkistaa, toimitamme vain kuitubetonin tilauksen yhteydessä.

Kysy lisätietoa


Tekninen johtaja
Martti Matsinen (Vantaa)
martti.matsinen@bermanto.fi
+358 400 458 382

Edustuksemme


Severstal Evonik Flexcrete Flowcrete Korodur Permaban Propex Sidec Obtego