Akryylipinnoitteet

Lattioissa akryylipinnoitteita käytetään pääasiassa hierrettyinä massoina, jotka levitetään yleensä 3-4 mm:n paksuisina. Massa tehdään sekoittamalla kovetinta akryylihartsiin ja lisäämällä seokseen hiekkaa. Usein puhutaankin akryylibetonista, vaikka kyseessä on normaali hierrettävä polymeeripinnoite.

Akryylejä voidaan käyttää myös pigmentoituna, telattavana pinnoitteena tai fillerillä täytettynä, itsesiliävänä massana. Nämä käyttötavat ovat kuitenkin harvinaisia.

Akryylien etuna on nopea kovettuminen, jopa alhaisissa lämpötiloissa, ja hyvä tartunta alustaan. Näin pinnoitustyö voidaan toteuttaa nopeasti ja tila ottaa käyttöön huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin epokseja käyttäen. Valmiilla akryylimassalla on erinomainen kulutuksen ja iskujen kestävyys. Myös kemikaalien kesto on hyvä, lukuun ottamatta liuottimia, joiden osalta epoksit ovat parempia.

Akryylien voimakkaasta hajusta johtuen viime aikoina on akryylimassojen tilalla käytetty sementtipolymeerimassoja, joilla on useita vastaavia ominaisuuksia kuin akryyleillä.

PiiDur 112 -pohjustin

PiiDur 112 on PiiDur-pinnoitejärjestelmään kuuluva akryylipohjustin betonialustoille. Tuotteen avulla varmistetaan pinnoitejärjestelmän hyvä tartunta alustaan. PiiDur 112 on tarkoitettu pohjusteeksi betoni­alus­tal­le. Sitä ei saa ohentaa eikä siinä käytetä täyte­ai­nei­ta. Mikäli pinnoitusalusta on muu kuin betoni, tulee poh­jus­te valita alustan mukaan.

PiiDur 112 on matalaviskoosinen, väritön kaksi­kom­po­nenttinen metyylimetakrylaatti. Tuote kovettuu nopeasti ja varmasti myös al­hai­sis­sa lämpötiloissa.

PiiDur 151 -sideaine

PiiDur 151 on PiiDur-pinnoitejärjestelmään kuuluva hierrettävän akryylipinnoitteen sideaine. PiiDur 151 on tarkoitettu voimakkaasti täytettyjen ak­ryy­limassojen sideaineeksi. Pääkäyttökohteita ovat (elintarvike)teollisuuden ja (suur)keittiöiden lattiat, joilta vaaditaan hyvää ke­mi­kaa­lien ja kulutuksen kestävyyttä.

PiiDur 151 on matalaviskoosinen, väritön kaksi­kom­po­nenttinen metyylimetakrylaatti. Tuote kovettuu nopeasti ja varmasti myös al­hai­sis­sa lämpötiloissa, ja sen tartunta pohjustettuun alustaan on erin­omainen.

Kysy lisätietoa


Harry Taipola
harry.taipola@bermanto.fi
+358 44 774 4078

Edustuksemme


Severstal Evonik Flexcrete Flowcrete Korodur Permaban Propex Sidec Obtego