Silikaattikäsittely

Silikaattikäsittelyssä betonilattiaan imeytetään silikaattia, joka reagoi betonissa olevan kalsiumhydroksidin kanssa. Reaktion seurauksena lattiasta tulee tiiviimpi likaa ja nesteitä vastaan, pölyävyys vähenee ja kulutuskestävyys kasvaa.

Silikaattikäsittely voidaan tehdä perusbetonille, sirotepinnalle tai kovabetonipinnalle. Käsittely merkitys on suurempi perusbetonille, joka on huokoisempaa ja jossa edellä mainitut ominaisuudet ovat heikoimmat. Myös lujemmille pinnoille (sirote ja kovabetoni) käsittely tuo etuja erityisesti kohteissa, joissa lattiapinnalle voi joutua erilaisia nesteitä.

Koska silikaatin reaktio on erittäin nopea, ei tuote ehdi riittävästi imeytyä betoniin ennen reaktiota. Tästä syystä tuotteissa käytetään apuaineita hidastamaan reaktiota. Nämä apuaineet eivät itse reagoi betonin aineosien kanssa.

Yleisin apuaine on natrium. Se on pitkään käytetty ja tunnettu tuote. Natriumia käytettäessä on pidettävä huolta, että pinta pestään huolellisesti käsittelyn jälkeen. Muussa tapauksessa reagoimaton natriumsilikaatti saattaa kiteytyä ja muodostaa lattian pintaan valkoisen kalvon.

Uudempi apuaine on litium. Pienempimolekyylinen litiumsilikaatti tunkeutuu lattiaan hieman paremmin kuin natriumsilikaatti ja se voidaan levittää esim. ruiskuttamalla. Lisäksi litiumsilikaatti ei muodosta pintaan samanlaista kalvoa kuin natriumsilikaatti. Tämä ei kuitenkaan poista pinnan huuhtelun tarvetta käsittelyn jälkeen. Litium on raaka-aineena harvinaisempi ja kalliimpi kuin natrium.

Dokumentit

  •  

Kysy lisätietoa


Harry Taipola
harry.taipola@bermanto.fi
+358 44 774 4078

Edustuksemme


Severstal Evonik Flexcrete Flowcrete Korodur Permaban Propex Sidec Obtego